En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi
og økt kompetanse hos fysioterapeuter

Aktuelt

Kalender

Søknadsfrist (kl 14.00):

  • Forskningsprosjekt
  • Formidlingsprosjekt
  • Kvalitetssikringsprosjekt
  • Prosjektbeskrivelse
  • Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
01 September

Søknadsfrist (kl. 14.00)

  • Utdanningsstipend
15 September