Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Kontakt oss

22. april 2014

Ta gjerne kontakt med Fondets sekretariat.

Telefon  22 93 30 90

E-postadresse  post@fysiofondet.no

Postadresse  Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Besøksadresse  Stensberggt. 27, 8. etg., Oslo