Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Kontakt oss

22. april 2014

Ta gjerne kontakt med Fondets sekretariat.

Telefon  22 93 30 90

E-postadresse  post@fysiofondet.no

Postadresse: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse: Kirkegata 15, 0153 Oslo