Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i første kvartal 2019 tildelt 638 553 kroner i reisestipend til 134 søkere.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har i 2018 tildelt 4 749 150 kroner til utdanningsstipend.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I 2018 tildelte Fysiofondet inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i 2018 tildelt kr 240 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2018 tildelt kr 642 960 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2