Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. 30. juni 2017

les mer

Reisestipend

Fysiofondet har i første halvår 2017 tildelt 1 307 093 millioner kroner i reisestipend.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har første halvår 2017 tildelt 1 779 750 kroner til utdanningsstipend.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Etter vårens utlysning er det i 2017 tildelt 2 480 000 kroner til forskningsprosjekter.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Etter vårens utlysning er det i 2017 tildelt kr 240 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Etter vårens utlysninger er det i 2017 tildelt kr 720 000 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2