Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt over 2 millioner kroner i reisestipend til 354 søkere.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt nesten to millioner kroner til utdanningsstipend.

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 120 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I 2018 tildelte Fysiofondet inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 499 500 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2