Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert desember 2017

les mer

Reisestipend

Fysiofondet har i 2017 tildelt 3 095 861 millioner kroner i reisestipend.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har i 2017 tildelt 4 842 250 kroner til utdanningsstipend.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i 2017 tildelt 3 960 000 kroner til forskningsprosjekter.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i 2017 tildelt kr 480 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2017 tildelt kr 900 000 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2