Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2017 tildelt 3 095 861 millioner kroner i reisestipend.

les mer

Utdanningsstipend

Fysiofondet har i 2017 tildelt 4 842 250 kroner til utdanningsstipend.

les mer

Etterutdanningsvirksomhet

I 2017 tildelte Fysiofondet mer enn 9 millioner kroner til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet

les mer

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Fysiofondet har 2017 tildelt kr 216 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2017 tildelt kr 900 000 til formidlingsprosjekter.

les mer
1 2