Ofte stilte spørsmål

Stipend for forskningsprosjekt

Hva kan stipend til forskningsprosjekt brukes til?

Stipendet kan brukes til lønn og drift av et forskningsprosjekt med et omfang på ett årsverk. Prosjektet kan være en del av et større samarbeide, men skal være tydelig avgrenset og gi selvstendige  resultater .

Hvem kan søke om stipend til forskningsprosjekt?

Søknader om stipend til forskningsprosjekt er individuelle stipend, som ikke krever særskilt godkjent fra Fysiofondet før innsending av søknad.

Det stilles likevel krav til at prosjektleder har ph.d. og at prosjektet må forankres ved en institusjon som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle forskningsansvarliges plikter slik det fremgår av Helseforskningsloven.

Hvem kan det utbetales lønnsmidler til?

Søker må ha doktorgrad, men det kan søkes om lønnsmidler til andre fysioterapeuter som deltar i gjennomføringen av prosjektet, men som ikke har doktorgrad. 

Fysiofondet har ikke arbeidsgiveransvar, og lønnsmidlene utbetales til arbeidsgiver.

Til toppen