Ofte stilte spørsmål

Reisestipend

Under ser du ofte stilte spørsmål knyttet til reisestipend.

Hvor mye kan jeg søke om?

Støtte til reiseutgifter gis ut fra de dokumenterte utgiftene den enkelte søker har. Det er egne satser og kriterier som du kan se i utlysningen. Maksimalt tilskudd til reise er kr 10 000.

Støtte til overnattingsutgifter er inntil kr 1000 pr døgn. Maksimalt tilskudd til opphold er kr 8 000.

Fysioterapeuter som har en faglig presentasjoninternasjonale kongresser, kan også søke om dekning av kongressavgiften.

Hvilke utgifter blir dekket?

Etter våre satser dekker vi reise- og overnattingsutgifter som er direkte knyttet til kurset/kongress. Dette er nærmere spesifisert i utlysningen

Hvilke utgifter blir ikke dekket?

Dette dekkes ikke:

  • Taxi
  • Parkering
  • Leiebil
  • Mat og drikke
  • Reise-/overnattingsutgifter som ikke er direkte knyttet til tiltaket

Dette er nærmere spesifisert i utlysningen

Kan jeg søke reisestipend til videreutdanninger som ikke gir studiepoeng?

Ja, du kan søke reisestipend til etter- og videreutdanninger som ikke gir uttelling i form av studiepoeng eller som gir mindre enn 15 studiepoeng.

Gis det reisestipend til hospitering og studiereiser?

Etter gjeldende regler gis det ikke tilskudd til hospitering og studiereiser.

Kan det søkes reisestipend til kurs når jeg allerede har et annet stipend fra Fysiofondet?

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge, kan søke reisestipend til fysioterapirelevante kurs i inn- og utland. Det har ingen betydning om du har annen tildeling fra Fysiofondet.

Er reisestipend fra Fysiofondet skattepliktig Inntekt?

Reisestipend er refusjon av direkte utgifter i forbindelse med faglig oppdatering og er ikke lønnsmidler som det skal betales skatt av.

Til toppen